Šampionáty a jak titul získat

Na některých výstavách je možné požádat o vystavení šampionátu, většinou na mezinárodních výstavách, informace je uvedena v propozicích.

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

1. CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivé v třídě mladých

  na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

2. CAJC muže být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1

3. CAJC se muže zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán.

4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno:

1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.

2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a jedno čekatelství

    (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství

    CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.

3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.

4. Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladu předložených

    majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (kartičky), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu

    psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.

5. Titul “Český junior šampion” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

6. Pro titul Český junior šampion nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampionem nebo Českým šampionem.

ČESKÝ ŠAMPION

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám  jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů)  na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových  pořádaných v ČR.

2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion  mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.

5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných  exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampion ČR může chodský pes získat:

a) Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, terá opravnňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC,

z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství můž být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsným pro třídu pracovní. Předepsané zkoušky pro chodského psa jsou uvedeny zde:

www.cmku.cz/data/dokumenty/423---priloha-4-ke-smernici-o-certifikatech-(nelovecka-pracovni-plemena).pdf

www.cmku.cz/data/dokumenty/426---priloha-7-ke-smernici-o-certifikatech-(paseni).pdf

nebo

b) Pokud získají 6x čekatelství nejméně ve dvou výstavních sezónách a z toho minimálně 3x CAC na mezinárodní výstavě, 1x na výstavě pořádané klubem a zbývající 2x CAC na mezinárodní, národní, speciální nebo klubové výstavě.

1) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou  výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od  dvou rozhodčích,

2) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o  získání CAC - uvedeno v posudku a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii  průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení  titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborná 1".

Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion nebo Šampion ČMKU, může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz.                                                                                 

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampion - výklad.

Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa. Lze použít i více kartiček Res. CAC.

ČESKÝ GRANDŠAMPION

1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.

2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR

4. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION

Podmínky pro psa a feny:

1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP

2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích

3) započítávají se výstavy konané v ČR

4) diplom vystavuje sekretariát ČMKU

ŠAMPION ČMKU

1. CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.

2. CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a na mezinárodní výstavě chodští psi s oceněním BOB  nebo BOS.

3. CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.

4. Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.

6. Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.

 

 

Zdroj ČMKU