Jak uchovnit chodského psa

Pouze uchovněný jedinec může mít potomky s průkazem původu !!!!!!!!!!!!!!

Pro zařazení jedince do chovu se vyžaduje:

  1. čistokrevnost potvrzená průkazem původu,
  2. účast na svodu dorostu ve stáří 7-15 měsíců,
  3. vyhodnocený RTG na dysplazii kyčelních kloubů maximálně II.stupně,
  • minimální věková hranice pro absolvování RTG je 12 měsíců, maximální se neudává, majitel obdrží od veterinárního lékaře vyhodnocení ve dvou vyhotoveních, jedno si ponechá a druhé předá bonitační komisi, která provede zápis výsledku RTG do PP,
  • jedinci s DKK stupně 0 a 1 jsou v chovu využívání bez omezení, jedinci s DKK 2. stupně pouze ve spojení s jedinci DKK stupně 0 a 1.
  1. účast alespoň na jedné klubové či speciální výstavě (pořádané klubem) počínaje třídou mladých (Třída mladých 9 - 18 měsíců) s hodnocením nejméně velmi dobrá u psa i u feny. Při absolvování více výstav se vybírá nejlepší ohodnocení.
  2. Úspěšné absolvování bonitace od stáří 18 měsíců (tolerance maximálně 7 dnů, chybějících do dne bonitace, je možná). Do PP se zapíše chovný a bonitační kód, výsledek RTG.
  3. Dodržení stanovené věkové hranice - minimálně 18 měsíců pro první krytí a maximálně 9 let u psa a 8 let u feny (počínaje dovršením data narození) pro krytí poslední.

Zdroj: KPCHP