Co je bonitace

Na bonitaci je posouzen exteriér i povaha psa a je mu přiznán tzv. bonitační kód, který je zapsán do PP spolu s rozhodnutím CHOVNÝ, NECHOVNÝ nebo NEZAŘAZEN. Bonitační komise je minimálně tříčlenná. Jeden z členů je rozhodčím pro exteriér našeho plemene. Proti rozhodnutí bonitační komise je možné se do jednoho měsíce odvolat k výboru klubu. Popis bonitace je v bonitačním řádu, posuzuje se dle bonitační karty - vzhled a povaha.

www.kpchp.org/chov_bonrad.php

www.kpchp.org/chov_jaknato.php

Postup je stejný jako na svodu,  navíc se posuzuje povaha - popis posuzování povahy je uveden ve druhém odkazu - bonitační karta - povaha.

Po absolvování bonitace majitel chovného psa/feny je povinen neprodleně (nejpozději však do 30-ti dnů) zaslat průkaz původu jedince k registraci chovných jedinců na PK ČKS, PK-chodský pes, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7). Zpět obdrží z PK, spolu s PP se zaregistrovanou chovností, pro svého psa Knihu krytí a pro fenu Knihu odchovů.

PK=plemenná kniha

 

Zdroj KPCHP