Poděkování patří:

  • manželům Mejstříkovým za Athose, veškerou pomoc a podporu
  • manželům Popkovým za krásné fotky a podporu
  • Martině Fallcat Švecové za velkou pomoc při přípravě na výstavy
  • paní Lence Fejerové za Zarah, pomoc a podporu

Speciální poděkování:

  • Laďce a Martinovi Z. za veškerou pomoc, lásku a péči

  • Martě Mastné za nádherné fotky a propagaci Athoska www.mastna.com