Zdraví

1.6.2015 - Hradec Králové - MVDr. Ekr - Rtg vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů

DKK 1/1, Norbergův úhel - levá 104 °, pravá 104°

 

22.1.2016 - GenRex s.r.o. - zjištěné alely genu SOD1: 118G/A - testovaný jedinec nese jednu mutovanou alelu, má slabé vlohy pro degenerativní myleopatii a může přenést tyto vlohy do příští generace