Zdraví

Degenerativní myelopatie - Genotyp N/N (G/G) (testováni oba rodiče s výsledkem N/N, G/G)

Z hlediska intaktního SOD1 genu homozygotně zdravý. Není nositelem mutace na SOD1 genu, která je považována za hlavní rizikový faktor rozvoje degenerativní myelopatie. Na své potomky přenese pouze zdravý gen.

 

25. 6. 2018 - Hradec Králové - MVDr. Ekr - Rtg vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů

DKK 0/0, Norbergův úhel - levá 105 °, pravá 105°