Zdraví

Degenerativní myelopatie - Genotyp N/N (testováni oba rodiče s výsledkem N/N)

Z hlediska intaktního SOD1 genu homozygotně zdravý. Není nositelem mutace na SOD1 genu, která je považována za hlavní rizikový faktor rozvoje degenerativní myelopatie. Na své potomky přenese pouze zdravý gen.